Rolanje

Rolanje je priljubljena in zabavna športna rekreacija. Je odličen razlog za druženje in zabavo z vrstniki, z družino in aktivno preživljanje prostega časa. Svižčev tečaj rolanja je primeren za otroke, starejše od 3. let, neglede na starost ali rolersko predznanje. Otroci bodo rolali v skupinah, oblikovanih glede na njihovo predznanje. Spoznali bodo osnove: oblačenje ščitnikov, čelade in obuvanje rolerjev. Nadaljevali bomo s prvimi rolerskimi koraki na travi, pravilnim vstajanjem in padanjem. Po usvojenih osnovah bomo nadaljevali z rolanjem na asfaltu. Otroci, ki že znajo rolati, bodo z učenjem začeli na asfaltu. Učili se bodo različnih vragolij, kot so: rolanje vzvratno in po eni nogi, stopanje in sestopanje z robnika… Igrali bomo tudi različne igre in hokej.