Letna vadba

Svižčeva letna športna vadba je namenjena otrokom od 2. do 14. leta starosti. Poteka od oktobra do konca maja: Otroci vadijo v različnih starostnih skupinah, 1× ali 2× tedensko. Cilji Svižčeve letne športne vadbe so: otrokom na prijazen in igriv način predstaviti šport v najširšem pomenu besede, povezovati šport z zabavo in igro, skrbeti za zgodnji razvoj otrokove motorike, spoznavanje najrazličnejših športnih znanj in spretnosti ter skrb za zdravje, skladen telesni in duševni razvoj otrok. Največ pozornosti bomo namenili naravnim oblikam gibanja, elementarnim igram, osnovam gimnastike, igram z žogo, atletiki pa tudi otroškim plesom.